فیس بوک توییتر
electun.com

یک ابتکار تقویت سوخت مبتنی بر هیدروژن

ارسال شده در ممکن است 22, 2022 توسط Rickey Tenamore

پروژه مبدل های آب/سوخت به طور خاص برای روشن شدن چگونگی استفاده از سوخت های مبتنی بر هیدروژن برای تقویت سوخت های مبتنی بر کربن ساخته شده است. دلیل این امر آموزش همه در مورد سادگی فناوری الکترولیز در صورت تقاضا و ادغام ساده در زیرساخت های موجود است. جنبه اصلی این پروژه ارائه اطلاعات رایگان است در حالی که سایر وب سایت ها سعی می کنند از این مشکل استفاده کنند. با ارائه اطلاعات رایگان ، همه در حال حاضر بهترین امکان را برای اطلاع رسانی در مورد چگونگی تحول در طولانی مدت صنعت برق کسب می کنند.

پروژه مبدل های آب/سوخت ممکن است ابتکار عمل برتر الکترولیز جهان باشد که برای روشن شدن چگونگی سوخت های هیدروژن مانند گاز ، گاز رودز ، اکسی هیدروژن یا HHO می تواند برای بهبود احتراق سوخت کربن استفاده شود. وظیفه جایگزینی سوخت کربن دشوار است بنابراین به حداقل رساندن مشکل کمک می کند ، می توان از ایده تقویت سوخت برای تأخیر در ضرورت جایگزینی کامل استفاده کرد.

از آنجا که ایده تقویت سوخت کربن مطابق با وابستگی اجتناب ناپذیر به جایگزینی است ، واقعاً بسیار محتمل است که به عنوان پلی بین آنچه و دقیقاً چه خواهد بود ، ایجاد شود. با خوردن بهتر سوخت های کربن ، تدارکات کامل و اقتصاد آینده نزدیک می تواند بر این اساس تنظیم شود ، بنابراین اتاق تنفس لازم را برای کاهش هرگونه خطر فشار در زیرساخت ها در طی یک انتقال بی سابقه به سوخت های جایگزین فراهم می کند.