Facebook Twitter
electun.com

Ett Vätebaserat Bränsleförbättringsinitiativ

Publicerat på Juni 22, 2022 av Rickey Tenamore

Projektet för vatten/bränsleomvandlare är specifikt gjorda för att klargöra hur vätebaserade bränslen kan användas för att förbättra kolbaserade bränslen. Anledningen skulle vara att utbilda alla angående enkelheten i elektrolystekniken på begäran och den enkla integrationen i redan befintlig infrastruktur. En primär aspekt av projektet skulle vara att tillhandahålla gratis information medan annan webbplats försöker utnyttja problemet. Genom att presentera gratis information får alla nu den bästa möjligheten att bli informerad om hur exakt kraftindustrins längre sikt kommer att utvecklas.

Projektet Water/Fuel Converters kan vara världens främsta elektrolysinitiativ som görs för att klargöra hur vätebaserade bränslen som till exempel Browns gas, Rhodes-gas, oxy-väte eller HHO kan användas för att förbättra kolbränsleförbränningen. Skyldigheten för kolbränslesubstitution är därför svårt för att i hög grad hjälpa till att minimera svårigheter, idén om bränsleförbättring kan användas för att försena nödvändigheten för fullständig ersättning.

Eftersom idén om kolbränsleförbättring överensstämmer med det oundvikliga beroendet av substitution är det verkligen mycket troligt att det kommer att fastställas som en bro mellan vad som är och exakt vad som kommer att bli. Genom att äta kolbränslen bättre kan den fullständiga logistiken och ekonomin i den omedelbara framtiden justeras i enlighet därmed, vilket ger nödvändigt andningsrum för att lindra all risk för belastning på infrastrukturen under en aldrig tidigare skådad övergång till alternativa bränslen.