Facebook Twitter
electun.com

Solceller: Tre Utvecklingsnivåer

Publicerat på April 25, 2023 av Rickey Tenamore

Termen fotovoltaik härstammar från det grekiska språket och betyder i huvudsak "ljus". Spänningen är bokstavligen lätt och el. Nödvändigt för utvecklingen av solenergi, värme eller energi, solpaneler har tre grader av generationer i utvecklingen av återgenerering av kraft. Den initiala fotovoltaiska gruppen (OR, Band of Solar Panel) upptar ett extremt betydande område som har möjlighet att generera användbar elektricitet från solskällor. Hur denna grupp kan samla in soltekniken är av källor som till exempel starka solstrålar.

Det andra bandet med solpaneler eller fotovoltaiskt material använder mycket tunna halvledaravlagringar. Dessa enheter kallas de kiselvattenbaserade solpanelerna på listan över det vetenskapliga samfundet kommer dessa enheter särskilt att skapas för att minska mängden utrymme som solpanelerna ockuperar. Därför kan konsekvensen av denna enhet vara den höga effektiviteten, men ändå billigare kostnaden för material som är användbar för cellskapande. Således kan nästa del av ny utveckling mycket väl vara den mest kända idag. Inuti våra egna samhällen söker vi som konsumenter efter effektivitet, enkelhet och kostnad. Alla tre accepteras mycket mer än andra av genomsnittliga amerikanska konsumenter, i linje med de senaste rapporterna.

Det kan finnas en tredje generation i utvecklingen av fotovoltaiska (eller solpaneler) de är halvledarenheter skiljer sig verkligen från de två första formerna av fotovoltaiska enheter som vi har undersökt. Den 3: e av den utformning vi ska undersöka definieras i vetenskapliga termer som halvledare. Halvledaren beror inte på typiska utvecklingssätt. Istället inkluderar dessa fotovoltaiska enheter fotoelektrokemiska celler.

Beroende på din egen situation kanske du föredrar en typ av fotovoltaisk enhet framför en annan. Skillnaden är ganska viktig, så långt hur bra din solteknologi genererande enhet bäst passar dina preferenser. Så välj noggrant efter orsaken till din solcellkraftshållningsenhet.