Facebook Twitter
electun.com

Tổng Quan Cơ Bản Về Công Nghệ Pin Nhiên Liệu

Đăng trên Tháng Sáu 19, 2022 bởi Rickey Tenamore

Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã tập trung vào một sự thay thế sức mạnh, hứa hẹn sẽ cải thiện cách chúng ta sống bằng cách thay đổi nền tảng nhiên liệu cho một vài động cơ sử dụng năng lượng cơ bản nhất của chúng ta. Công nghệ mới này xảy ra được đặt tên là một pin nhiên liệu. Một pin nhiên liệu cho điện áp DC (dòng điện trực tiếp) mà bạn có thể sử dụng cho động cơ điện, đèn hoặc một loạt các thiết bị điện.

Tên kỹ thuật cho pin nhiên liệu có thể là một thiết bị chuyển đổi năng lượng điện hóa. Một tế bào nhiên liệu chuyển đổi hóa chất hydro và oxy thành nước, và trên đường nó sản xuất điện. Các thiết bị điện hóa khác hiện đang được sử dụng và trong hầu hết các thập kỷ có thể là pin nổi tiếng. Sự khác biệt khác biệt giữa pin đơn giản và pin nhiên liệu là các hóa chất được lưu trữ trong pin. Pin sau đó chuyển đổi các hóa chất đó thành điện, tuy nhiên trong khóa học "đã chết" vì các hóa chất được sử dụng và đôi khi có thể vứt nó đi hoặc sạc lại.

Sau đó, một lần nữa với một pin nhiên liệu, các hóa chất liên tục chảy vào tế bào để tồn tại một dòng hóa chất vào tế bào; Các dòng điện chảy từ pin nhiên liệu. Động cơ đốt cháy động cơ xăng đốt nhiên liệu và pin chuyển đổi năng lượng hóa học trở lại điện khi cần thiết. Tuy nhiên, pin nhiên liệu phải làm cả hai nhiệm vụ tốt hơn.

Đơn giản chỉ cần đặt xây dựng và vật liệu vào các electron giải phóng pin nhiên liệu từ khí hydro tạo ra điện và sản phẩm chất thải theo điện có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho thiết bị năng lượng là nước, được hình thành với hydro âm và oxy. Tế bào tạo ra không quá 0,7 volt. Để có được điện áp này lên đến mức hợp lý, một số pin nhiên liệu riêng biệt nên được kết hợp để tạo ra một ngăn xếp tế bào nhiên liệu.

Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng với việc sử dụng hydro là nó không thể được lưu trữ dễ dàng để sử dụng cho người tiêu dùng. Trong danh sách các lựa chọn thay thế khác, nó có thể là khí, propan và khí metanol. Mục tiêu chính của việc sử dụng công nghệ pin nhiên liệu là giảm ô nhiễm. Pin nhiên liệu có thể rất hiệu quả; 80% nhiên liệu được sử dụng trong các tế bào này được thay đổi thành năng lượng có thể sử dụng so với chỉ 20% cho động cơ chạy bằng xăng và khoảng 30% tổng thể cho một chiếc xe điện chạy bằng pin.

Rõ ràng là hoàn toàn không có câu hỏi rằng pin nhiên liệu giữ lời hứa lớn hơn cho những năm trong tương lai. Tuy nhiên, công nghệ pin nhiên liệu vẫn phải thu thập tất cả các phần chọn nguồn 'nhiên liệu' tốt nhất, vừa là một nhiệm vụ dễ dàng để lưu trữ và giao cho người mua, hiệu quả của ô tô bằng cách sử dụng pin nhiên liệu và giá cho toàn bộ gói đầy đủ .