Facebook Twitter
electun.com

Nhãn: tiềm năng

Bài viết được gắn thẻ Tiềm Năng

Nhiên Liệu Xe Thay Thế

Đăng trên Tháng Chạp 11, 2023 bởi Rickey Tenamore
Trở lại toàn bộ năm 2000 nhiên liệu thay thế đã được sử dụng bởi ít nhất tám triệu xe trong suốt hành tinh.Sự phổ biến ngày càng tăng của các nguồn năng lượng xe đã gây ra bởi những bước nhảy vọt.Sự phụ thuộc của chúng tôi vào nghiên cứu trong lĩnh vực quan trọng này là tối quan trọng.Từ nhiên liệu thay thế xác định một cách để có được năng lượng có thể tái tạo...

Năng Lượng Gió - Canada

Đăng trên Tháng Tư 12, 2022 bởi Rickey Tenamore
Canada nổi tiếng vì có không gian rộng rãi, điều này có nghĩa là rất nhiều gió.Đây là một hướng dẫn về năng lượng gió ở Canada.Nhiều quốc gia trên hành tinh đã bắt đầu khai thác tài nguyên năng lượng phong phú được gọi là năng lượng gió.Mặc dù một số nơi chỉ đơn giản là thiết lập các trang trại gió và công nghệ khai thác năng lượng gió của họ, các quốc gia khác có ý định hoàn toàn hình thành để sử dụng tài nguyên tái tạo này để năng lượng nhà và thành phố của họ...

Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Đăng trên Tháng Chạp 16, 2021 bởi Rickey Tenamore
Các tấm năng lượng mặt trời chuyển đổi năng lượng của mặt trời thẳng thành điện.Các bảng này được xây dựng với chất bán dẫn đặc biệt như silicon.Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào bảng điều khiển, chất bán dẫn hấp thụ một số của nó.Các electron năng lượng hấp thụ lỏng để di chuyển tự do.Các điện trường sau đó quản lý các electron để chúng chảy theo một hướng cụ thể, tạo ra dòng điện...