Facebook Twitter
electun.com

Nhãn: những ngôi nhà

Bài viết được gắn thẻ Những Ngôi Nhà

Năng Lượng Gió Châu Phi

Đăng trên Có Thể 6, 2022 bởi Rickey Tenamore
Với giá nhiên liệu hóa thạch cao và dự đoán về nguồn cung hạn chế sau này, năng lượng gió hiện là một nền tảng năng lượng yêu thích.Đây là một hướng dẫn về năng lượng gió châu Phi.Các quốc gia trên toàn cầu đang tìm kiếm các phương pháp rẻ hơn và thân thiện với sinh thái hơn để cung cấp cho dân số của họ năng lượng...

Năng Lượng Gió - Canada

Đăng trên Bước Dều 12, 2022 bởi Rickey Tenamore
Canada nổi tiếng vì có không gian rộng rãi, điều này có nghĩa là rất nhiều gió.Đây là một hướng dẫn về năng lượng gió ở Canada.Nhiều quốc gia trên hành tinh đã bắt đầu khai thác tài nguyên năng lượng phong phú được gọi là năng lượng gió.Mặc dù một số nơi chỉ đơn giản là thiết lập các trang trại gió và công nghệ khai thác năng lượng gió của họ, các quốc gia khác có ý định hoàn toàn hình thành để sử dụng tài nguyên tái tạo này để năng lượng nhà và thành phố của họ...

Nhà Năng Lượng Mặt Trời

Đăng trên Tháng Mười 20, 2021 bởi Rickey Tenamore
Chỉ một vài năm trước, đã rất hiếm khi có được các nhà công nghệ năng lượng mặt trời vì các tấm năng lượng mặt trời rất tốn kém và có rất ít lợi nhuận khi trở về.Tuy nhiên, bây giờ các ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời quy mô nhỏ có thể được tìm thấy cho chủ nhà, nhiều nhà ở đang chuyển sang công nghệ năng lượng mặt trời...

Tổng Quan Về Mặt Trời Như Một Nền Tảng Năng Lượng

Đăng trên Có Thể 6, 2021 bởi Rickey Tenamore
Với năng lượng tái tạo cực kỳ phổ biến hiện nay và giá nhiên liệu hóa thạch tăng vọt, công nghệ năng lượng mặt trời nằm trong các tiêu đề tin tức.Dưới đây là một vài suy nghĩ về năng lượng mặt trời như một nền tảng năng lượng khả thi.Tổng quan về mặt trời là một nền tảng năng lượngNăng lượng có thể là một chủ đề quan trọng trên nhiều tâm trí của mọi người ngày nay...