Facebook Twitter
electun.com

Nhãn: máy phát điện

Bài viết được gắn thẻ Máy Phát điện

Tua Bin Gió Kích Thước

Đăng trên Bước Dều 12, 2024 bởi Rickey Tenamore
Thiết bị trong nhà của bạn hoặc các tòa nhà nhỏ hơn khác có thể được sử dụng mà không cần sử dụng bất kỳ nhiên liệu thay thế nào, điện tích, v.v.Như một vấn đề thực tế đã biết, máy phát gió hoàn toàn tự nhiên - năng lượng không bị lãng phí và không có gì bị ngấu nghiến bởi điện phổ biến nhất tài nguyên hoặc bất kỳ loại nhiên liệu...

Lập Luận Cho Và Chống Lại Việc Tạo Ra Năng Lượng Gió

Đăng trên Tháng Hai 1, 2024 bởi Rickey Tenamore
Vì vậy, đây thực sự là lập luận cho tiềm năng lý thuyết của năng lượng gió: Người ta tuyên bố rằng việc thu thập và phân phối dài hạn của gió có thể làm cho một số năng lượng lớn hơn nhiều so với số lượng chúng ta như một hành tinh hiện đang tiêu thụ.Thực tế của vấn đề là giá cả và độ phức tạp của thiết bị ngoài việc thấm nhuần máy phát điện gió, máy tạo năng lượng chạy bằng năng lượng mặt trời và thủy điện rất quan trọng và đặc biệt quan trọng...

Tuabin Gió Vi Mô Cho Các Thành Phố

Đăng trên Tháng Mười Một 9, 2022 bởi Rickey Tenamore
Khi các cuộc thảo luận về năng lượng tái tạo được thực hiện, trọng tâm thường là các dự án quy mô lớn.Trong thực tế, câu trả lời có thể là các nền tảng được phát triển cho một ứng dụng địa phương hơn nhiều.Khi năng lượng tái tạo được thảo luận, rất nhiều người hình dung các cấu trúc lớn.Với năng lượng mặt trời, đây là một thung lũng chứa đầy các tấm năng lượng mặt trời lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời...

Năng Lượng Gió - Đức

Đăng trên Tháng Tư 15, 2022 bởi Rickey Tenamore
Khi nhiều người nghĩ về người Đức, họ nghĩ về một quốc gia công nghiệp lớn trên dầu mỏ.Trong thực tế, Đức thực sự là một nhà lãnh đạo trong năng lượng gió.Đây là một hướng dẫn về năng lượng gió ở Đức.Khi xem xét các quốc gia sử dụng năng lượng gió, Đức đứng đầu tất cả chúng.Quốc gia sản xuất năng lượng gió lớn nhất thế giới, Đức đã đi tiên phong trong việc sử dụng gió để tạo ra nhiều nhu cầu điện của họ...