Facebook Twitter
electun.com

Một Sáng Kiến ​​tăng Cường Nhiên Liệu Dựa Trên Hydro

Đăng trên Tháng Bảy 22, 2022 bởi Rickey Tenamore

Dự án chuyển đổi nước/nhiên liệu được thực hiện đặc biệt để làm rõ cách sử dụng nhiên liệu dựa trên hydro để tăng cường nhiên liệu dựa trên carbon. Lý do là để giáo dục tất cả mọi người liên quan đến sự đơn giản của công nghệ điện phân theo yêu cầu và sự tích hợp đơn giản vào cơ sở hạ tầng đã có. Một khía cạnh chính của dự án sẽ là cung cấp thông tin miễn phí trong khi trang web khác cố gắng tận dụng vấn đề. Bằng cách trình bày thông tin miễn phí, mọi người bây giờ có khả năng tốt nhất để được thông báo về việc chính xác thời gian dài hơn của ngành công nghiệp điện sẽ phát triển như thế nào.

Dự án chuyển đổi nước/nhiên liệu có thể là sáng kiến ​​điện phân hàng đầu thế giới được thực hiện để làm rõ cách nhiên liệu dựa trên hydro như khí của Brown, Gas Rhodes, Oxy-hydro hoặc HHO có thể được sử dụng để cải thiện quá trình đốt cháy nhiên liệu carbon. Do đó, nhiệm vụ thay thế nhiên liệu carbon là khó khăn để giúp giảm thiểu khó khăn, ý tưởng tăng cường nhiên liệu có thể được sử dụng để trì hoãn sự cần thiết phải thay thế hoàn toàn.

Bởi vì ý tưởng về tăng cường nhiên liệu carbon phù hợp với sự phụ thuộc không thể tránh khỏi vào sự thay thế, nó thực sự rất có khả năng nó sẽ được thiết lập như một cầu nối giữa những gì và chính xác sẽ là gì. Bằng cách ăn nhiên liệu carbon tốt hơn, hậu cần và kinh tế hoàn toàn trong tương lai trước mắt có thể được điều chỉnh phù hợp, do đó cung cấp phòng thở cần thiết để giảm bớt mọi nguy cơ căng thẳng đối với cơ sở hạ tầng trong quá trình chuyển đổi chưa từng có sang nhiên liệu thay thế.