Facebook Twitter
electun.com

Nhiên Liệu Xe Thay Thế

Đăng trên Tháng Một 11, 2024 bởi Rickey Tenamore

Trở lại toàn bộ năm 2000 nhiên liệu thay thế đã được sử dụng bởi ít nhất tám triệu xe trong suốt hành tinh. Sự phổ biến ngày càng tăng của các nguồn năng lượng xe đã gây ra bởi những bước nhảy vọt. Sự phụ thuộc của chúng tôi vào nghiên cứu trong lĩnh vực quan trọng này là tối quan trọng. Từ nhiên liệu thay thế xác định một cách để có được năng lượng có thể tái tạo.

Lý do chính cho nhiên liệu không cần phải nói là lưu trữ năng lượng trong một ứng dụng ổn định và sẽ dễ dàng được vận chuyển từ khu vực sản xuất đến người dùng hoàn thiện - chúng tôi và phương tiện của chúng tôi. Hầu như tất cả nhiên liệu là nhiên liệu hóa học, lưu trữ năng lượng tiềm năng mà mọi người sử dụng. Chúng tôi là người dùng hoàn thiện sau đó ở một vị trí để tiêu thụ nhiên liệu theo ý muốn và giải phóng năng lượng, thường là bằng nhiệt cho một số ứng dụng, ví dụ như cung cấp năng lượng cho động cơ hoặc làm nóng tòa nhà, v.v. | Nhiều loại nhiên liệu thay thế phổ biến bao gồm diesel sinh học, ethanol, butanol, điện được lưu trữ hóa học (pin và pin nhiên liệu), hydro, metan, khí, khí, khí gỗ, dầu thực vật, sinh khối và dầu đậu phộng.

Nhiều mối quan tâm là duy trì việc sử dụng cao của chúng tôi thông qua cả những cân nhắc về môi trường, kinh tế và địa chính trị. Cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc chúng tôi duy trì nhu cầu của mình trong khi phát triển một nguồn lực sẵn có khác ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Chúng tôi có thể tự tin tiến bộ với một kỳ vọng tích cực. Kiên nhẫn có thể là khía cạnh quan trọng nhất của quá trình phát triển.

Rất nhiều nghiên cứu, thảo luận và công việc toàn diện nổi bật rõ ràng với chúng tôi rằng mọi người cần thực hiện vấn đề thiếu hụt ngày càng tăng này. Không còn có thể chỉ đơn giản là tuyên bố rằng chúng ta có một mối quan tâm cuối cùng phải được xử lý. Bây giờ nó ở đây và chúng ta phải hành động.