Facebook Twitter
electun.com

Hiểu Cách Tuabin Gió Tạo Ra Sức Mạnh

Đăng trên Tháng Mười Một 15, 2023 bởi Rickey Tenamore

Sức mạnh gió được biết đến như một nguồn năng lượng tái tạo bởi vì nó chắc chắn sẽ ở bên chúng tôi với điều kiện là ánh sáng mặt trời đập xuống trái đất. Gió thực sự là một sự sáng tạo của nhiệt được tạo ra bởi các vật thể bắt đầu ấm lên bên dưới mặt trời không ngừng. Một số đối tượng khởi động nhanh hơn những vật khác. Khi điều này xảy ra, gió được thiết lập. Khi nhiệt tăng ra khỏi các vật thể nóng hơn, không khí mát hơn chạy trực tiếp vào khoảng trống. Quá trình gấp rút này là, không cần phải nói, gió.

Sức mạnh gió chắc chắn là sự quan tâm của các nhà khoa học và các công ty năng lượng. Nó thực sự tương đối rẻ và sẽ dễ dàng gắn liền với các lưới tiện ích hiện tại cung cấp năng lực cho các quốc gia. Câu hỏi với năng lượng gió chắc chắn là làm thế nào chính xác để tạo ra đủ năng lượng từ dung lượng gió để đảm bảo nó khả thi. Các cuộc thảo luận hoàn chỉnh sôi sục với máy phát điện gió.

Tua bin gió sẽ là các thiết bị bắt gió và chuyển đổi năng lượng vốn có thành điện. Thủ tục hoạt động giống như đập thủy điện. Bởi vì gió chạm vào các tuabin, lưỡi kiếm bắt nó và quay. Chuyển động quay sau đó quay một tuabin, khởi động điện. Sự khác biệt thực sự duy nhất giữa hai quá trình của bạn là chúng tôi đã thảo luận về gió hơn là nước.

Một đập thủy điện duy nhất có thể tạo ra một lượng lớn điện, nhưng một nhà máy gió riêng lẻ không thể. Tại sao? Chà, nước ào ạt bằng một con đập được cô đọng bên dưới trọng lượng của chính nó. Ngoài ra, khi nó được phát hành vào các sản phẩm máy phát, ngoài ra, nó chạy ở một góc gần để tăng tốc độ của nước và máy phát điện tạo ra đầu ra. Với gió, cả hai yếu tố này đều không tồn tại. Người ta có thể không khai thác gió để về cơ bản bật một nhà máy gió. Thay vào đó, bạn phải thiết lập hàng chục và cũng là một lựa chọn lớn các tuabin để tạo ra khá nhiều điện. Như bạn có thể tưởng tượng, điều này có thể gây ra vấn đề.

Vấn đề lớn nhất với năng lượng gió có thể là lượng tuabin có nhu cầu sản xuất đủ điện. Khi các tuabin đã trở nên tốt hơn và lớn hơn, người ta vẫn cần những con số đáng kể để tạo ra đủ năng lượng hữu hình. Cả hai giải pháp chính đều cũ và mới. Giải pháp cũ sẽ là tìm thấy những vùng đất trống tuyệt vời cho các tuabin. Với dân số ngày càng tăng, điều đó vẫn tương đối khó khăn và tốn kém. Giải pháp hoàn toàn mới sẽ là xây dựng các trang trại gió trên biển. Điều này có ý nghĩa hơn rất nhiều vì gió trên đại dương gần như liên tục ở đó và "vùng đất" không tốn kém.

Vào cuối ngày của bạn, các chuyên gia ước tính năng lượng gió sẽ tính đến tới 20 phần trăm hầu hết các nhu cầu năng lượng của chúng tôi trong vòng 2 thập kỷ tới. Với các tinh chỉnh hơn nữa và việc sử dụng các nền tảng ngoài khơi, số lượng có thể cao hơn.