Facebook Twitter
electun.com

Tua Bin Gió Kích Thước

Đăng trên Bước Dều 12, 2024 bởi Rickey Tenamore

Thiết bị trong nhà của bạn hoặc các tòa nhà nhỏ hơn khác có thể được sử dụng mà không cần sử dụng bất kỳ nhiên liệu thay thế nào, điện tích, v.v. Như một vấn đề thực tế đã biết, máy phát gió hoàn toàn tự nhiên - năng lượng không bị lãng phí và không có gì bị ngấu nghiến bởi điện phổ biến nhất tài nguyên hoặc bất kỳ loại nhiên liệu.

Khi bạn cố gắng bảo tồn năng lượng, bạn quyên góp cho thời gian và nỗ lực bảo vệ thế giới của chúng ta - điều mà hàng triệu người đã bắt đầu hiểu - là điều cần thiết cho sự sống còn. Chúng tôi cư trú trong nanh vuốt của một trái đất mà chúng tôi thực sự đang phá hủy. Rất nhiều người xung quanh đã bắt đầu trở thành được liệt kê là hầu như một số loại thập tự chinh. Nếu bạn là một người cụ thể, bạn chắc chắn sẽ giúp tăng cường tình trạng chung của hành tinh chúng ta cư trú.

Một số người nghĩ rằng thiếu bất kỳ hệ thống phức tạp nào hoàn toàn không có giải pháp để tạo ra một tuabin gió hiệu quả cao cho nhà - đây có thể là một sự giả dối tuyệt vời. Đặc biệt đặc biệt là những nơi hoặc đất đai nơi tạo gió dễ dàng, mọi người đã sử dụng gió lâu hơn bạn nghĩ. Trái với niềm tin phổ biến, có những nơi mà các máy phát gió quy mô trung bình hoàn toàn dựa vào cho một số sản xuất và phân phối điện.

Tua bin gió đã hữu ích cho sự kiện sản xuất điện gia đình trong một thời gian dài. Năng lượng gió thường được tạo ra cùng với lưu trữ pin ở các khu vực hẻo lánh như làng và thị trấn nông trại. Do đó, các hệ thống các thế hệ năng lượng gió mới chỉ là những cải tiến trên một lý thuyết đã có thể hoạt động trong các khu vực nhỏ trong nhiều năm.

Lưới - Máy phát gió được kết nối có khả năng hoạt động như thiết bị lưu trữ năng lượng. Tắt - các hệ thống lưới có thể điều chỉnh theo năng lượng không liên tục, năng lượng. Hoặc đơn giản là họ sử dụng hệ thống quang điện hoặc diesel để bổ sung máy phát gió, trong mọi trường hợp - máy phát gió là một điều tích cực để tự mình xem xét nếu bạn chăm sóc môi trường.

Ngay cả ở các vị trí đô thị, nơi thực sự khó có thể có được và duy trì lượng năng lượng gió khổng lồ, dù sao bạn cũng có thể sử dụng các cấu trúc nhỏ hơn của các máy phát gió. Các hệ thống nhỏ hơn của thiết bị năng lượng gió có thể liên tục hữu ích cho các thiết bị nhỏ hơn, được cấp nguồn.

Ngoài các thiết bị thấp, máy phát gió nhỏ có thể thu thập và tạo ra nguồn dự phòng. Những máy phát gió này cũng sẽ giúp phân phối năng lượng trong nhà hoặc cấu trúc của thiên nhiên. Máy phát gió không quá bốn - trăm watt (cho nhà - sử dụng, chủ yếu) đến các luồng dài các tuabin được xây dựng công phu để tạo ra sức mạnh cho nhiều mục đích mạnh mẽ hơn.

Các máy phát gió nhỏ - quy mô thường có đường kính khoảng bảy feet cộng với chúng tạo ra khoảng 900 watt năng lượng. Các cấu trúc nhà máy gió rất nhẹ, cực kỳ, như một vấn đề thực tế đã biết. Chúng nặng không quá ba mươi - năm pound và do đó được gắn trên một nơi cư trú giống như một đĩa radar tivi.

Thực sự có một lợi thế đáng kể cho các máy phát gió nhỏ thay vì các máy phát gió quy mô lớn. Ít nhất, trong phương pháp chi phí và cài đặt, lý do đằng sau lý do là những gì các nhà nghiên cứu gọi là "luật hình vuông". Nắm bắt chính xác hơn và hiệu quả số lượng gió thực sự được thực hiện để thu thập. Theo cách dễ nhất, giao diện là cơ bản hơn và hoàn toàn ít tốn kém hơn. Các nhà khoa học cần phải xem xét nhiều hơn vào con đường gió, các loại gió, tuabin và bộ sưu tập năng lượng gió lớn như thế nào cho các trang trại năng lượng gió quy mô lớn.

Về cơ bản, việc tạo ra một nhà máy gió quy mô lớn thực sự là một đề xuất có thể đòi hỏi nhiều tài trợ, nghiên cứu và chuyên môn hơn. Các máy phát gió lắp đặt dễ dàng, chi phí thấp cho các vị trí nhỏ như nhà ví dụ, (cũng như các vị trí từ xa nhỏ hơn) là hợp lý hơn vào lúc này.

Tuy nhiên, các trang trại gió lớn là rất cần thiết để tính đến. Nếu ngày càng tăng số người bắt đầu sử dụng các cấu trúc năng lượng gió quy mô nhỏ, chắc chắn sẽ được coi là sự chuyển đổi trong số lượng điện mà họ quyết định sử dụng. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này trở thành một nơi yêu thích trong rất nhiều nhà và tòa nhà tư nhân, nó có thể cải thiện các quan niệm liên bang để tài trợ cho các trang trại gió quy mô lớn hơn theo thời gian.